|
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
закрита
Не работаем
|
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
закрита
Не работаем
 ПРО ФОРУМ 
«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»
|
БЕЗПЕКА
ВІДНОВЛЕННЯ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
Забезпечення стійкого економічного зростання, швидка інтеграція в загальноєвропейський простір з його високими стандартами якості життя – такою буде відповідь України на військову агресію росії проти неї.
Забезпечення стійкого економічного зростання, швидка інтеграція в загальноєвропейський простір з його високими стандартами якості життя – такою буде відповідь України на військову агресію росії проти неї.
Модернізація ринку праці, розвиток освіти впродовж життя, формування спільних з ЄС інструментів взаємовизнання професійних та освітніх кваліфікацій – ось візія розвитку.
Міжнародний форум «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: БЕЗПЕКА, ВІДНОВЛЕННЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ» покликаний сприяти узгодженій діяльності законодавчої та виконавчої влади, роботодавців, професійних спільнот, а також використання всіх можливостей міжнародного співробітництва для розвитку Національної системи кваліфікацій України та її інтеграції в європейський та світовий простір.
Під час форуму будуть обговорюватися завдання розбудови Національної системи кваліфікацій та її входження в європейську систему кваліфікацій:
Під час форуму будуть обговорюватися завдання розбудови Національної системи кваліфікацій та її входження в європейську систему кваліфікацій:
🔹Надання міжнародного виміру Національній рамці кваліфікацій;
🔹Підходи та інструменти забезпечення якості розроблення та присвоєння кваліфікацій;
🔹Напрямки удосконалення освітніх та професійних стандартів, включаючи регульовані професії;
🔹Розроблення нових сучасних кваліфікацій у сфері безпеки і оборони.

Україна неодмінно переможе в цій жорстокій і несправедливій війні. Уже зараз ми працюємо задля відбудови країни, зміцнення її людського капіталу.

Форум проводиться за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України».
🔹Надання міжнародного виміру Національній рамці кваліфікацій;

🔹Підходи та інструменти забезпечення якості розроблення та присвоєння кваліфікацій;

🔹Напрямки удосконалення освітніх та професійних стандартів, включаючи регульовані професії;

🔹Розроблення нових сучасних кваліфікацій у сфері безпеки і оборони.

Україна неодмінно переможе в цій жорстокій і несправедливій війні. Уже зараз ми працюємо задля відбудови країни, зміцнення її людського капіталу.

Форум проводиться за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України».
 ПРО ФОРУМ 
«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»
«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»
|
БЕЗПЕКА
ВІДНОВЛЕННЯ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
Забезпечення стійкого економічного зростання, швидка інтеграція в загальноєвропейський простір з його високими стандартами якості життя – такою буде відповідь України на військову агресію росії проти неї.
Модернізація ринку праці, розвиток освіти впродовж життя, формування спільних з ЄС інструментів взаємовизнання професійних та освітніх кваліфікацій – ось візія розвитку.
Міжнародний форум «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: БЕЗПЕКА, ВІДНОВЛЕННЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ» покликаний сприяти узгодженій діяльності законодавчої та виконавчої влади, роботодавців, професійних спільнот, а також використання всіх можливостей міжнародного співробітництва для розвитку Національної системи кваліфікацій України та її інтеграції в європейський та світовий простір.
Міжнародний форум «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: БЕЗПЕКА, ВІДНОВЛЕННЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ» покликаний сприяти узгодженій діяльності законодавчої та виконавчої влади, роботодавців, професійних спільнот, а також використання всіх можливостей міжнародного співробітництва для розвитку Національної системи кваліфікацій України та її інтеграції в європейський та світовий простір.
Під час форуму будуть обговорюватися завдання розбудови Національної системи кваліфікацій та її входження в європейську систему кваліфікацій:
🔹Надання міжнародного виміру Національній рамці кваліфікацій;
🔹Підходи та інструменти забезпечення якості розроблення та присвоєння кваліфікацій;
🔹Напрямки удосконалення освітніх та професійних стандартів, включаючи регульовані професії;
🔹Розроблення нових сучасних кваліфікацій у сфері безпеки і оборони.

Україна неодмінно переможе в цій жорстокій і несправедливій війні. Уже зараз ми працюємо задля відбудови країни, зміцнення її людського капіталу.

Форум проводиться за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України».
🔹Надання міжнародного виміру Національній рамці кваліфікацій;

🔹Підходи та інструменти забезпечення якості розроблення та присвоєння кваліфікацій;

🔹Напрямки удосконалення освітніх та професійних стандартів, включаючи регульовані професії;

🔹Розроблення нових сучасних кваліфікацій у сфері безпеки і оборони.

Україна неодмінно переможе в цій жорстокій і несправедливій війні. Уже зараз ми працюємо задля відбудови країни, зміцнення її людського капіталу.

Форум проводиться за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України».
|
ПРОГРАМА

Якість людського капіталу – нові виклики та нові завдання

|
Модератор: Юрій Баланюк
В умовах повномасштабної війни росії проти України, глобалізації економіки та ринків праці - навички і компетентності працівників, доступ до якісної освіти, значною мірою визначатимуть рівень економічного розвитку країни.
Сьогодні недостатньо інвестували лише в економіку, виробництво чи технології. Інвестиції в людей, в їх освіту, компетентності не менш важливі, бо ці люди створюватимуть продукт з більшою доданою вартістю.
Люди дедалі частіше навчаються в умовах неформальної освіти - в інтернеті, на роботі, через професійні курси, громадські заходи, волонтерство чи здобувають нові кваліфікації будучи в ЗСУ.
Під час дискусійної панелі ТОП спікери говоритимуть про розвиток людського капіталу в Україні та інтеграцію Національної системи кваліфікацій до європейського простору.

Забезпечення якості в Національній системі кваліфікацій. Кваліфікаційні центри

|
Модератор: В'ячеслав Кучер
Безперервна професійна освіта та підготовка кадрів на основі Національної системи кваліфікацій є засобом духовного і матеріального добробуту української нації. Звідси забезпечення якості Національної системи кваліфікацій є основою розбудови економіки нашої країни. Останнє передбачає обговорення показників якості системи кваліфікацій; інструментів зовнішнього забезпечення якості в Національній системі кваліфікацій; внутрішніх систем забезпечення якості в кваліфікаційних центрах та питань забезпечення якості для міжнародного визнання кваліфікацій.

Національна рамка кваліфікацій. Європейський вимір

|
Модератор: Юрій Рашкевич
Починаючи із жовтня 2021 року за ініціативи Європейської Комісії за участю Європейського фонду освіти та підготовки (ETF) реалізується пілотний проєкт порівняння Національної рамки кваліфікацій (НРК) із Європейською рамкою кваліфікацій (ЄРК). Важливість цього проєкту полягає не лише в спрощенні визнання наших кваліфікацій в Європі та іноземних кваліфікацій в Україні, але й в подальшому удосконаленні нашої Національної системи кваліфікацій (НСК). Адже за наслідками порівняння буде створений та реалізований за участі європейських експертів спільний план дій подальшої імплементації НРК та розбудови НСК, яка відповідатиме сучасним викликам швидкозмінного ринку праці.
На секції «Національна рамка кваліфікацій. Європейський вимір» провідними фахівцями ЄС та ЄФО, а також представниками Міністерства освіти і науки, профільного Комітету Верховної Ради, національними експертами будуть проаналізовані сильні та слабі сторони процесу імплементації НРК в сфері освіти та професій, сформульовані подальші завдання розбудови НСК та підготовки до наступного важливого кроку європейської інтеграції - зіставлення ЄРК із НРК України, як кандидата і майбутнього члена Європейського Союзу.

Стандартизація в системі кваліфікацій. Регульовані професії

|
Модератор: Людмила Акімова
Отримавши статус кандидата на членство в Європейський союз, Україна взяла на себе зобов’язання урегулювати процедуру/систему визнання кваліфікацій здобутих в Україні, зокрема, для працівників, професійна діяльність яких регулюється законодавством, що дозволить забезпечити мобільність працівників у межах Європейського союзу. Український ринок праці має бути відкритий і функціонувати відповідно до директив Європейського союзу.

У європейській системі кваліфікацій є таке поняття як регульовані професії. Це коли професійна діяльність або група професійних видів діяльності, доступ до яких, заняття якими або один зі способів заняття якими безпосередньо чи опосередковано регулюються законодавчими, нормативними чи адміністративними положеннями щодо володіння певною професійною кваліфікацією; зокрема, використання професійного звання, обмеженого законодавчими, нормативними чи адміністративними положеннями для власників певної професійної кваліфікації є родом занять.
В Україні, сьогодні відсутнє чітке визначення регульованості тієї чи іншої професійної діяльності.

Тож під час панелі, ТОП-спікери, а саме представники уряду, міністерств, народні депутати України та міжнародні експерти обговорюватимуть шляхи гармонізації вітчизняних і європейський професійних та освітніх стандартів для забезпечення прозорості процесу доступу до роботи за регульованими професіями.

Професійні кваліфікації у сфері безпеки і оборони

|
Модератор: Богдан Моркляник
***
|
УЧАСНИКИ
|
ПАРТНЕРИ
Організатор
Національне
Агентство
Кваліфікацій
НАК є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює функції у сфері кваліфікацій.Організатор
Організатор
Національне
Агентство
Кваліфікацій
НАК є постійно діючим колегіальним органом, що здійснює функції у сфері кваліфікацій.Проведення цього форуму сталo можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Зміст матеріалів цього форуму є відповідальністю авторів та необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.
Національне агентство кваліфікацій
Проведення цього форуму сталo можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Зміст матеріалів цього форуму є відповідальністю авторів та необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.
 
Національне агентство кваліфікацій
Проведення цього форуму сталo можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка України». Зміст матеріалів цього форуму є відповідальністю авторів та необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки. 
 
Національне агентство кваліфікацій